THE LONDON SOULS: Here Come The Girls

2015-08-03 at

THE LONDON SOULS Here Come The Girls MiniSoulfullt retrosound med akustisk sättning och soft sång hela vägen. Sen kommer avslutningen med samma hastighet som zombien…

THE LONDON SOULS – Run Zombie Run