SPRAY PAINT: Punters On A Barge

2015-06-01 at

SPRAY PAINT Punters On A Barge MiniMed till höres enkel logik gör de ljudkonst av sådan kaliber att oinsatta bör fortsätta i sin tunnel medan ljudkonstnärerna spelar vidare utanför ramarna.

SPRAY PAINT – Soiled